Bacaan: Kejadian 17-18
Fokus: Kejadian 18:19

PILIHAN DAN TINDAKAN

Ayat fokus kita pada hari ini berbunyi:
Sebab Aku telah memilih dia, 
supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN dengan melakukan kebenaran dan keadilan,
dan supaya TUHAN memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya.

Abraham adalah orang yang telah dipilih oleh TUHAN dan keturunannya terhisab dalam pemilihan tersebut. Pilihan TUHAN adalah kehendak-Nya yang berkuasa. Pemilihan ini memiliki dua konsekuensi yang mengikat, baik dari pihak TUHAN yang memilih, maupun juga dari pihak Abraham dan keturunannya yang telah dipilih.

Bagi pihak Abraham dan keturunan, konsekuensinya adalah mereka harus dapat menjadi orang-orang yang tidak eksklusif, melainkan dapat menjadi berkat dan contoh teladan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka harus memberi contoh teladan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Perbuatan baik bukan untuk keselamatan, melainkan perbuatan baik sebagai bukti, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan.

Jika kita telah menjadi umat pilihan yang dapat menjadi contoh teladan, sehingga orang lain menjadi percaya karena contoh teladan kita, maka TUHAN pasti akan memenuhi janji-Nya kepada kita, yaitu janji perlindungan dan penyertaan kepada kita.

SOLI DEO GLORIA.

9 Juli 2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *